CHỨNG CHỈ CHẤT LƯỢNG

Chúng tôi cam kết:

– Với khách hàng: Cung cấp, thỏa mãn các nhu cầu của khách hàng với chất lượng sản phẩm và dịch vụ tốt nhất. Là sự lựa chọn đáng tin cậy và hiệu quả cho khách hàng.

– Với các cổ đông: Xây dựng và thực hiện các kế hoạch kinh doanh hiệu quả, bền vững.

– Với nhân viên: Xây dựng và dần hoàn thiện môi trường làm việc chuyên nghiệp, tạo điều kiện để các nhân viên tạo dựng sự nghiệp cùng công ty

Dưới đây là một số kết quả thử nghiệm sản phẩm của công ty được thực bởi Trung Tâm Đo Lường Chất Lượng